H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Kampuskohtaiset ravintolatoimikunnatredigerad %Y-11-22 kl. 13:25

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Palvelu- ja hallintotoiminta

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Ravintolatoimikunnat vastaavat ravintolapalvelujen kehittämisestä ja laadun seurannasta kampuksilla.

Työryhmään kuuluvat palvelujen kehittämispäällikkö tai palvelusuunnittelija (ei Leppävaarassa), henkilökunnan edustaja(t), opiskelijaedustaja, palveluntarjoajan edustajat (Leppävaarassa BarLaureasta)

Ryhmä tapaa 4-8 kertaa vuodessa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter