H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Markkinoinnin suunnitteluryhmäredigerad %Y-11-22 kl. 13:24

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Palvelu- ja hallintotoiminta

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Markkinoinnin, viestinnän, verkkopalvelujen ja sidosryhmäpalvelujen suunnittelu, kehittäminen ja seuranta. Työryhmään kuuluvat markkinoinnista vastaavat palveluyksikön henkilöt, muiden yksiköiden markkinoinnista vastaavat henkilöt, Laurea Eventsin henkilökunta, Laureamkon edustaja.

Työryhmä tapaa noin 10 kertaa vuodessa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter