H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Tieto- ja julkauspalveluiden kehittämisryhmäredigerad %Y-11-22 kl. 10:36

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Kehittämisryhmän tehtävänä on kehittää ja uudistaa Laurean tieto- ja julkaisupalveluja. Ryhmään kuuluvat tieto- ja julkaisupalvelujen johtaja, tieto- ja julkaisupalvelujen edustajat ja opiskelijaedustaja. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter