H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Digitaalisuuden ja verkko-opintojen kehittämisryhmäredigerad %Y-11-22 kl. 10:05

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Digitaalisuuden ja verkko-opintojen kehittämisryhmän tavoitteena on kehittää digitaalisuuden hyödyntämistä Laureassa, varmistaa verkko-opintojen laadukas toteutuminen ja kehittyminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentuminen Laureassa. Ryhmä hyödyntää toiminnassaan muun muassa opiskelijapalautetta verkko-opinnoista ja virtuaaliopintopisteiden määrää.

Kehittämisryhmään kuuluvat Chief digital officer, verkko-opintoina toteutettavien hakukohteiden kehittämispäälliköt ja niiden opettajaedustajat/ tutkintovastaavat, verkko-opintojen kehityspäällikkö ja opiskelijaedustaja.

Ryhmä kokoontuu vuodessa noin 6 kertaa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter