H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Kansainvälisyyden ja englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmäredigerad %Y-11-22 kl. 09:41

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Kainsainvälisyyden ja englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmä vastaa Laurean koulutusten kansainvälistymisestä, englanninkielisten koulutusten kehittymisestä ja profiloinnista.

Kehittämisryhmään kuuluvat Laurean koulutusten kansainvälistenasioiden johtaja, tutkinnoista vastaavat kehittämispäälliköt, englanninkielisistä hakukohteista vastaavat, YAMK-vastuuopettajat, tutkintovastaavat ja opintopäälliköt ja opiskelijaedustaja.

Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter