H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisryhmäredigerad %Y-11-22 kl. 09:40

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintojen kehittämisryhmä vastaa tutkintojen laadukkaasta toteutuksesta ja kehittämisestä. Työryhmä kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa, jonka lisäksi se suunnittelee tutkinnon opettajille yhteisiä tilaisuuksia. Työryhmään kuuluvat korkeakouluyksikkö D:n johtaja, YAMK-vastuuopettajat ja -kehittämispäälliköt sekä opiskelijaedustaja.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter