H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Opetuksen kehittämisryhmäredigerad %Y-11-22 kl. 09:37

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Opetuksen kehittämisryhmä vastaa Laurean koulutustoiminnan operatiivisesta toteutumisesta. Ryhmä seuraa ja arvioi kehittymistä sekä koordinoi kehittämistyötä ja tarvittavia projektiryhmiä. Kehittämisryhmä käyttää työnsä apunaan muun muassa opiskelijapalautteita, tilastoitua tietoa opintojen etenemisestä ja TKI- ja virtuaaliopintopisteiden määrää.

Ryhmään kuuluu koulutusprosessista vastaava johtaja, kehittämispäälliköt, ohjauksesta vastaava johtaja, pedagogiikasta vastaava johtaja, opiskelijayrittäjyyden vastaava, Chief digital officer, opintopäälliköiden edustaja, tietotuotantopäällikkö, opiskelijaedustaja ja suunnittelija.

Ryhmä kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter