H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Koulutuksen johtoryhmäredigerad %Y-11-22 kl. 09:26

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Koulutuksen johtoryhmä on koulutustoiminnan ylin työryhmä, joka raportoi toiminnastaan rehtoraatille. Työryhmä vastaa Laureassa koulutustoiminnan strategisista valinnoista ja ennakointiin pohjautuvista uusista avauksista, koulutustoiminnan laadukkaasta, tuloksellisesta ja vaikuttavasta toteutumisesta ja kehittymisestä, aloituspaikkaesityksen valmistelusta, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaminen kehittämistavoitteiden edistämisestä ja niistä raportoinnista. Työryhmään kuuluvat: vararehtori (opetus), koulutusprosessista vastaava johtaja, korkeakouluyksiköiden C, E, W, D johtajat, ohjauksesta vastaava johtaja, pedagogiikasta vastaava johtaja, kansainvälisten asioiden johtaja, Chief digital officer, tieto- ja julkaisupalvelujen johtaja, laadun- ja riskienhallinnan johtaja, opintoasiainjohtaja, johtaja (strategisen kehittämisen tuki), suunnittelija (siht.) ja opiskelijaedustaja.

Ryhmä kokoustaa noin kahdeksan kertaa vuodessa

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter