H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Learning management system -ohjausryhmäredigerad %Y-11-22 kl. 13:26

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Palvelu- ja hallintotoiminta

Term:

2018-12-01 - 2020-01-31

Manager :

Learning management system -ohjausryhmä koordinoi uuden sähköisen oppimisalustan hankintaan ja käyttöönottoa Laureassa. Ohjausryhmän tehtävänä on vastata Optiman korvaavan oppimisalustan valintaprosessista. Ohjausryhmän toiminnasta vastaavat Digiteam yhdessä Tietohallinnon kanssa. Ohjausryhmän toiminta alkaa joulukuussa 2018 ja kestää tammikuun 2020 saakka.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter