H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

SotePeda 24/7redigerad %Y-08-15 kl. 09:51

Organization

Korkeakoulun ulkopuoliset - SotePeda 24/7 -hanke

Term:

2018-09-15 - 2021-06-30

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

SotePeda 24/7 -hankkeessa on toimijoina 22 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelurakenteen käyttämis, johtamis- ja kehittämisosaamista sekä luoda monialaista oppimista tukevia ympäristöjä. Hankkeessa muun muassa tuotetaan pedagogisia malleja ja oppimisympäristö, määritellään tiedolla johtamista ja palvelumuotoilua osana sosiaali- ja terveysalan sektoria. Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on:

  1. Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoiman hankekokonaisuuden seuranta ja ohjaus.

  2. Hankkeen mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden osoittaminen hankkeen toteuttajaorganisaatioille

  3. Tarvittaessa tehtävät ehdotukset projektisuunnitelman muuttamisesta

  4. Hankkeen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen sekä tulosten hyödyntäminen

  5. Hankkeesta ja sen tuloksista tiedottaminen omalta osaltaan.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter