H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Tutkintolautakuntaredigerad %Y-09-28 kl. 10:08

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Tutkintolautakunta

Term:

2017-01-01 - 2017-12-31

Manager :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin liittyvät oikaisuvaatimukset. Opintosuorituksesi katsotaan opintojakson/projektin suoritus, opinnäytetyö, harjoittelu ja hyväksiluettu suoritus.

Tutkintolautakunnan puheenjohtajana toimii rehtorin nimeämä henkilö, jonka on oltava lehtori tai yliopettaja ja jäseninä yksi opetushenkilöstöön kuuluva ja yksi opiskelija. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varamies. Puheenjohtajan varamiehen on oltava lehtori tai yliopettaja. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja opettajan toimikauden pituus on kerrallaan kaksi vuotta ja opiskelijajäsenen yksi vuosi. Laurean hallitus vahvistaa tutkintolautakunnan jäsenet.

Tutkintolautakunnan asettamisesta, jäsenistä ja tehtävästä määrää ammattikorkeakoululain 19 pykälä. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten oikaisuvaatimukset.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter