Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls och beteendevetenskaperredigerad %Y-11-05 kl. 13:22

Organization

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen@hyy.fi

Etiksprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper har till uppgift att ordna etisk förhandsprövning av icke-medicinsk forskning inom humanvetenskaperna vid Helsingfors universitet. Nämnden ska också styra utvecklingen av forskningsetiken inom humanvetenskaperna genom att ge utlåtanden och t.ex. följa upp och koordinera utbildningen i forskningsetik. Dessutom ger nämnden råd i forskningsetiska frågor och hjälper att lösa forskningsetiska problem. Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper iakttar Forskningsetiska delegationens anvisning om etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter