Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Helsinki Network Brain & Minds undervisningsarbetsgruppredigerad %Y-03-22 kl. 12:52

Organization

Term:

2019-04-08 - 2019-12-31

Manager :

Helsinki Network Brain & Mind är Helsingfors universitets, Aalto-universitetets och HUS gemensamma initiativ med vilken främjas bl.a. tvärvetenskapligt samarbete, forskningsutnyttjande, företagssamarbete samt systematisk, strategisk och långsiktig utveckling av infrastrukturen i neurovetenskaper. Initiativet stöder projektet Kansallinen Neurokeskus (Neurocenter Finland) som koordineras av Östra Finlands universitet och finansieras av tre ministerier (Undervisnings- och kulturministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet).

Helsinki Network Brain & Mind (HNBM) har en undervisningsarbetsgrupp vars uppgifter är bl.a.

  • Att kartlägga undervisningen i neurovetenskaper (Olika fakulteter vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och HUS specialiseringsutbildning)
  • Att koordinera och främja samarbetet med undervisningen i neurovetenskaper med beaktande av framtidens behov
  • Idéförslag för och organisering av en tvärvetenskaplig seminarieserie.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter