Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Rådet för internationella ärendenredigerad %Y-11-05 kl. 16:56

Organization

Term:

2018-11-01 - 2020-12-31

Manager :

Rådet för internationella ärenden behandlar ärenden som berör universitetets internationalisering och leds av prorektor Hanna Snellman, som ansvarar för internationella ärenden. Rådets mötesspråk är finska.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter