Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Viikin kampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta redigerad %Y-06-08 kl. 19:24

Organization

Keskushallinto

Term:

2018-08-01 - 2021-12-31

Manager :

1.8.2017 alkaen Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluvien tieteenalarahastojen päätöksenteko tapahtuu kampuskohtaisten hoitokuntien kautta, jotka edustavat kampuksen tiedekuntia vastaavia tieteenalarahastoja. Viikin kampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta edustaa eläinlääketieteen, farmasian, bio- ja ympäristötieteiden sekä maatalous-metsätieteiden aloja. Hoitokunnan tehtävänä on julistaa haettavaksi rahastoihin lahjoitetuista varoista jaettavat apurahat, palkinnot, stipendit ja muut mahdolliset hakuun avattavat tuet sekä tehdä päätökset näiden myöntämisestä.

Hoitokuntien kokouskieli on suomi. Hoitokunnat kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta silloin kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hoitokunnan jäsenistä sitä vaatii. Tarvittaessa hoitokunnat voi kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter