Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Helsinki Graduate School of Economicsredigerad %Y-02-21 kl. 12:11

Organization

Term:

2018-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Direktionens uppdrag är att styra och övervaka GSE:s ekonomi och fungera som rådgivare i planeringen av forskningen och undervisningen. Dessutom godkänner den verksamhetsberättelsen, utser direktionens representanter i rekryteringsprocesserna och kallar medlemmarna till den vetenskapliga styrgruppen och den nationella styrgruppen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter