Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Tieteellinen neuvostoredigerad %Y-11-11 kl. 11:28

Organization

Term:

Manager :

Vetenskapliga rådet är ett internt expertorgan inom universitetet som utvecklar gemensamma ärenden inom universitetet som anknyter till forskningspolitik och forskningsverksamhet. Rådet följer upp förverkligandet av målen, åtgärderna och resultatinriktningen som gäller forskning. Rådet behandlar bl.a. forskarutbildning, forskarkarriär, forskningsinfrastrukturer, strategiska forskningsområden, forskningsbedömning samt frågor gällande forskningens samhälleliga påverkan och företagssamarbete som grundar sig på forskningsverksamhet.

Vetenskapliga rådet kan grunda avdelningar och kalla experter till sina möten. Rådet sammanträder sex gånger under läsåret och det huvudsakliga arbetsspråket är finska.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter