Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Lokalkommitténredigerad %Y-01-22 kl. 19:32

Organization

Term:

2018-04-01 - 2020-03-31

Manager :

Lokalkommittén är ett expertorgan vid universitetet med uppgiften att biträda styrelsen och rektorn i styrningen av den strategiska planeringen i fråga om lokalerna. Kommittén behandlar förslagen till universitetets styrelse angående utvecklingsprogrammet och investeringsplanen för lokalerna samt förslagen till byggnadsinvesteringar som ska behandlas i fastighetskommittén. Den bereder också grunderna för debiteringen av kostnader samt andra betydande användningsregler och bestående föreskrifter som gäller lokalerna och säkerheten i dem.

I lokalkommittén representeras studenterna av en ordinarie medlem och en ersättare.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter