Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för universitetsservicenredigerad %Y-11-30 kl. 17:23

Organization

Term:

2018-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Universitetsservicen är en organisation för stödtjänster vid universitetet och inledde sin verksamhet 1.5.2016. Till organisationen hör bl.a. studentservicen, och den ansvarar bl.a. för studierådgivning och studierelaterade administrativa uppgifter såsom kurs- och tentamensarrangemang, studieregistrering och utexaminering.

Styrgruppens uppgift är att stödja utvecklingen av universitetsservicens tjänster och verksamhet i enlighet med universitetets strategiska mål. Styrgruppen behandlar respons i anslutning till universitetsservicen, lägger fram initiativ och utvecklingsförslag och tar ställning till utvecklingsprojekt inom universitetsservicen. Mandatperioden är två år och antalet möten cirka fyra per år.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter