Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Språkcentrums arbetsgrupp för undervisningsutvecklingredigerad %Y-11-30 kl. 17:26

Organization

Term:

2018-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Språkcentrum vid Helsingfors universitet ordnar de kommunikations- och språkstudier som ingår i examina. Vid Språkcentrum studerar årligen cirka 14 000 finländska och utländska studenter från olika campus och utbildningsprogram.

Språkcentrums arbetsgrupp för undervisningsutveckling har både personal- och studentmedlemmar. Gruppen främjar och stöder planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen vid Språkcentrum. Den planerar och ordnar Språkcentrums pedagogiska utbildningar och seminarier. I gruppen diskuteras aktuella ämnen med anknytning till undervisningen vid Språkcentrum och Helsingfors universitet, och särskilt språkstudierna. I det här arbetet behövs också studenternas röst!

Studentmedlemmens uppgifter

Gruppen sammanträder cirka en gång i månaden under terminerna. Mötesdagen är vanligen den andra torsdagen i månaden (kl. 14–16). Medlemmarna för fram studenternas behov, åsikter och utvecklingsförslag om språkstudierna och hur de ordnas. Önskemålet är att medlemmarna deltar i planeringen av Språkcentrums pedagogiska utbildningar och seminarier tillsammans med undervisningspersonalen. Medlemmarna kan också själva delta i de tillställningar som ordnas.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter