Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Yliopiston apurahatoimikuntaredigerad %Y-12-15 kl. 11:44

Organization

Keskushallinto

Term:

2017-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Aino Jones, aino.jonen@hyy.fi

Etsimme kahta varsinaista jäsentä yliopiston apurahatoimikuntaan! Elokuusta 2017 alkaen yliopisto perii maksuja EU/ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolisilta opiskelijoilta, jotka opiskelevat muissa kuin suomen- tai ruotsinkielisissä maisteriohjelmissa. Lukuvuosimaksujen periminen edellyttää apurahajärjestelmää, ja yliopiston apurahoja voivat hakea lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat.

Yliopiston apurahatoimikunta päättää vuosittain opiskelijoille jaettavista apurahoista, sekä arvioi apurahajärjestelmän toimivuutta, ja raportoi siitä ja toiminnastaan opintoasiainneuvostolle. Apurahatoimikunnassa on puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista kaksi on opiskelijoita, ja neljä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilökuntaan. Apurahatoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta, ja nyt valitaan jäsenet vuosiksi 2017 - 2018.

Valittaessa apurahatoimikunnan opiskelijajäseniä eduksi lasketaan erityisesti hakijan motivaatio, sekä kokemus kansainvälisistä maisteriohjelmista. Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaina 9.1.2017 kello 12.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten, kielten ja kansallisuuksien edustajia.

Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija Aino Jones, 050 543 9608 tai aino.jones(at)hyy.fi.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter