Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Laadunhallinnan ohjausryhmä (LAAVA-ryhmä)redigerad %Y-06-19 kl. 19:12

Organization

Term:

2017-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Yliopiston laadunhallinnan ja arvioinnin ohjausta ja koordinointia varten asetetaan uusi Laadunhallinnan ohjausryhmä (LAAVA-ryhmä) 1.1.2017 alkaen, jonka tehtävä on kehittää ja vahvistaa yliopiston laatukulttuuria yhdessä sen yksiköiden kanssa, linjata yliopiston laadunhallinnan periaatteita ja käytäntöjä opetuksen ja tutkimuksen tueksi, ohjata yliopiston toiminnan laadun kehittämistä ja laadun arviointia sekä koordinoida laatujärjestelmän kokonaisuutta.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter