Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Ruralia-institutetredigerad %Y-02-17 kl. 15:34

Organization

Term:

2016-04-01 - 2018-03-31

Manager :

Ruralia-institutet är en fristående institution vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Till institutet hör verksamhetsenheterna i S:t Michel och Seinäjoki. Institutet forskar i hållbar utveckling och förhållandet mellan globalt och lokalt ur landsbygdens synvinkel sett.

Ruralia-institutet har en direktion tillsatt av rektor 24.3.2014 med en mandatperiod på fyra år (1.4.2014. – 31.3.2018). Enligt Ruralia-institutets arbetsordning, godkänd av rektor 17.9.2015, har direktionen dessutom en ordinarie studentrepresentant som representerar studenterna vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och en suppleant som representerar studenterna vid statsvetenskapliga fakulteten. Studentrepresentanternas mandatperiod är på två år.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter