Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Universitetets rättsskyddsnämndredigerad %Y-06-18 kl. 11:01

Organization

Term:

2015-08-01 - 2017-07-31

Manager :

Enligt universitetets instruktion för examina och rättsskydd har universitetet en rättsskyddsnämnd som behandlar rättelseyrkanden som gäller bedömningen av studieprestationer. Nämnden tillsätts av rektor. Rättsskyddsnämnden tar också initiativ till att förbättra rättssäkerheten för studenterna och ger utlåtanden i frågor som rör studenternas rättssäkerhet. Nämndens arbetsspråk är finska.

Mera information om rättsskyddsnämnden finns i instruktionen om examina och rättsskydd, 57-60 §.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter