Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Helsingfors universitets jämlikhetskommittéredigerad %Y-06-19 kl. 19:11

Organization

Term:

2015-02-01 - 2016-12-31

Manager :

Jämlikhetskommittén vid Helsingfors universitet har till uppgift att främja genomförandet av jämställdhetslagens och likabehandlingslagens målsättningar vid universitetet; att påverka universitetssamfundet så att attityder, åsikter och strukturer som gagnar jämlikheten stärks; att bereda jämställdhets- och likabehandlingsplanen i enlighet med jämställdhets- och likabehandlingslagarna; att följa med hur jämlikheten utvecklas vid universitetet och rapportera om det; att ta ställning i principiella frågor som rör jämställdhet, likabehandling och diskriminering.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter