Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Oppna universitetet vid Helsingfors universitet!redigerad %Y-01-24 kl. 09:37

Organization

Term:

2014-05-01 - 2015-12-31

Manager :

Det öppna universitetet är en fristående institution vid Helsingfors universitet. Det ger, utvecklar och koordinerar allmänbildande, forskningsbaserad universitetsundervisning som ordnas enligt det öppna universitetets principer. Det öppna universitetet är aktivt och tar initiativ för att tillsammans med sitt samarbetsnätverk främja universitetets samhälleliga växelverkan. Öppna universitetets särskilda uppgift är att utveckla det fria bildningsarbetet och universitetets Studia Generalia-verksamhet.

Det öppna universitetet har en delegation som utses av rektor för Helsingfors universitet. Direktionens mandatperiod är fyra år, dock så, att de medlemmar som representerar studenterna vid Öppna universitetet väljs för en tvåårsperiod.

Direktionen har bl.a. till uppgift att utveckla Öppna universitetets verksamhet i helhet, i enlighet med universitetets verksamhetsmål och ekonomiska mål samt universitetets strategi och institutionens målprogram.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter