Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Helsingfors universitets biblioteksdelegation på campus Gumtäktredigerad %Y-10-05 kl. 16:15

Organization

Term:

2016-01-01 - 2018-03-31

Manager :

För att stöda och utveckla campusbibliotekens verksamhet grundar Helsingfors universitets bibliotek en biblioteksdelegation på vart och ett av universitetets campus.

Campusdelegationerna har till uppgift att (Arbetsordningen § 7) 1. fungera som diskussions- och samarbetsforum för användarna och biblioteket; 2. delta i den strategiska planeringen av bibliotekstjänster som betjänar undervisning och forskning samt delta i beredningen av verksamhetsplanen och användningsplanen för campus; 3. delta i beredningen av beståndspolicyn och anskaffningsplanen för campus samt i beredningen och behandlingen av anskaffnings- och urvalsprinciper för informationsmaterial; 4. delta i utvecklingen av bibliotekstjänster samt i beredningen av ämnesspecifika och lokala tjänsters nivå, innehåll, utvecklingsbehov och prioriteringar.

Då bibliotekets direktion tillsätter delegationen kan den även ge delegationen övriga uppgifter. Delegationerna kan tillsätta permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper till stöd för sin verksamhet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter