Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Helsingfors universitets bibliotekredigerad %Y-06-19 kl. 19:12

Organization

Term:

2014-01-01 - 2015-12-31

Manager :

Helsingfors universitets bibliotek är en fristående enhet, dit de fyra campusbiblioteken och centralenheten för biblioteksservice hör. Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla högklassiga informationstjänster för forskning, undervisningen och inlärning vid Helsingfors universitet, samt att främja tillgången till vetenskaplig information i samhället.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter