Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Rådet för studieärendenredigerad %Y-11-11 kl. 11:33

Organization

Term:

2014-01-01 - 2015-12-31

Manager :

Utbildningsrådet är den högsta kommittén vid universitetets studiesektor. Rådets uppgift är speciellt beredning och uppföljning av de strategiska riktlinjerna för utbildningen vid universitetet samt uppföljning och befrämjande av undervisnings- och inlärningskvaliteten. Utbildningsrådet sammanträder ungefär en gång i månaden under terminerna och det huvusakliga mötesspråket är finska.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter