Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Svenska verksamhetsnämnden redigerad %Y-11-11 kl. 15:28

Organization

Keskushallinto

Term:

2018-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Svenska verksamhetsnämnden utvecklar universitetets svenskspråkiga undervisning, avger utlåtanden som gäller svenskspråkig undervisning och verksamhet och deltar i samordningen av den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Den utvecklar också samarbetet mellan Helsingfors universitet och allianshögskolorna (Svenska handelshögskolan och yrkeshögskolan Arcada).

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter