Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Veterinärmedicinska fakultetens fakultetsrådredigerad %Y-11-19 kl. 11:49

Organization

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, där dekanus fungerar som ordförande. Fakultetsrådets uppgift är att utveckla undervisning och forskning vid fakulteten, ansvara för kvalitetsledningen inom forskning och undervisning, besluta bl.a. om examensfordringar, undervisningsprogram, grunderna för studentantagningen samt behandla fakultetens långsiktiga planer och andra principiellt viktiga ärenden.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter