Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoredigerad %Y-11-19 kl. 11:51

Organization

Humanistinen tiedekunta

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter