Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Rådet för informationstjänster och informationsteknik (ITR)redigerad %Y-03-26 kl. 18:25

Organization

Svenska Handelshögskolan - Fristående institutioner - Datacentralen

Term:

Manager :

Rådet för informationstjänster och informationsteknik har till uppgift att 1) ge förslag till utveckling av informationsmiljön 2) övervaka kvalitetssäkringen och samarbetet för utveckling av informationsmiljön 3) årligen ta del av och vid behov ge utlåtande om andra enheters rapportering av projekt gällande informationstjänster och informationsteknik; 4) ge utlåtande till rektor om IKT-satsningar och system som berör flera enheter och påverkar personalens arbetsprocesser 5) utse projektgrupper för utveckling av specifika områden inom högskolans informationsmiljö 6) fungera som direktion för biblioteket och datacentralen i enlighet med vad som närmare bestäms i 4 § av instruktionen för biblioteket och instruktionen för datacentralen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter