Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Enhetsrådet i Vasaredigerad %Y-03-11 kl. 11:58

Organization

Svenska Handelshögskolan - Centralförvaltning

Term:

Manager :

http://www.hanken.fi/public/enhetsradetivasa

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter