Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Direktion för språk och affärskommunikationredigerad %Y-04-03 kl. 12:12

Organization

Svenska Handelshögskolan - Fristående institutioner - Centret för språk och affärskommunikation

Term:

2012-01-01 - 2014-12-31

Manager :

Direktionen har till uppgift att a) göra framställningar för utvecklande av språkundervisningen b) årligen godkänna ett förslag till resultatavtal och budget för följande kalenderår och senast inom februari månad en verksmahetsberättelse för föregående kalenderår, samt c) till rektor avge utlåtande angående rekrytering av direktör.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter