Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Univeristetskollegiumredigerad %Y-03-11 kl. 11:27

Organization

Svenska Handelshögskolan - Centralförvaltning - Universitetskollegiet

Term:

2012-06-01 - 2015-12-31

Manager :

Universitetskollegiets medlemmar representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt akademiska rådet.

http://www.hanken.fi/public/universitetskollegium

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter