Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Högskolans styrelseredigerad %Y-03-11 kl. 11:38

Organization

Svenska Handelshögskolan - Centralförvaltning - Styrelsen

Term:

2013-01-01 - 2015-12-31

Manager :

Styrelsen är det högsta beslutande organet i Hanken. Styrelsen gör beslut i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Den väljer rektor och beslutar om antagningen.

http://www.hanken.fi/public/styrelse

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter