Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Institutionsrådet för redovisning och handelsrättredigerad %Y-04-08 kl. 12:07

Organization

Svenska Handelshögskolan - Institutioner - Redovisning och handelsrätt

Term:

Manager :

Institutionsrådet skall behandla följande frågor:

1) utveckla, följa upp och utvärdera institutionens verksamhet 2) göra förslag till undervisningsplan 3) göra förslag till budget för institutionen 4) göra förslag till personalplan för institutionen 5) föreslå institutionens representant i akademiska rådet, och 6) göra framställning om rekrytering och anställning av annan undervisnings- och forskningspersonal än professorer.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter