Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för SHVS västra områderedigerad %Y-11-07 kl. 10:32

Organization

Term:

Manager :

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS verkar i hela landet. I och med social- och hälsovårdsreformen har även SHVS förvaltning reformerats. SHVS leds av styrelse och delegation, samt direktioner för de fem olika serviceområdena.

ÅAS alla medlemmar får service inom det västra området eftersom verksamhetsställena i Vasa och Åbo hör hit.

Direktionen har en två-årig mandatperiod. Student- och studerandekårerna har platser i direktionen och väljer enligt ett roterande schema ordinarie- och suppleant. ÅAS står nu i turen för ordinarieplats och TYY för suppleantplats. VYY hade suppleant och TYY ordinarie i den förra mandatperioden.

Gruppen verkar på finska och SHVS material och möteshandlingar finns tyvärr inte översatta till svenska eller engelska.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter