Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Utbildningsstrategiska rådetredigerad %Y-05-23 kl. 11:48

Organization

ÅA allmänt

Term:

2022-07-01 - 2024-07-31

Manager :

Utbildningsstrategiska rådet (UR)

Utbildningsstrategiska rådet förbereder och tar fram underlag för strategiska beslut visavi utbildningsverksamhet vid Åbo Akademi.

UR består av ordförande och 13 medlemmar. Varje fakultetsråd nominerar två personer och direktionen för Centret för livslångt lärande (CLL) nominerar en person bland den ordinarie personalen. Studentkåren nominerar fyra studenter, en från varje fakultet. Rådets mandatperiod är på två år. Universitetsservice ansvarar för beredningen av ärendena.

Rådet (1) initierar och samordnar övergripande utbildningsstrategiska diskussioner

(2) gör bedömningar av nationella och internationella utvecklingstrender och deras betydelse för Åbo Akademi samt kommer med initiativ och åtgärdsförslag gällande utbildningsutveckling och tar fram underlag till en utbildningsstrategi

(3) verkar för och följer upp implementering av beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser utbildning

(4) initierar och samordnar externa granskningar av Åbo Akademis utbildningar som akademin tar initiativ till

(5) ger förslag till akademiövergripande åtgärder utifrån material som insamlas i de nationella enkäterna kandidatrespons, placering i arbetslivet och studenternas välmående eller annat material

(6) initierar andra bestämmelser gällande utbildning i frågor som berör hela akademin, särskilt i frågor som berör kontinuerligt lärande.

De sittande studentrepresentanterna

Amanda Byskata

Medlem:
2022-08-01 - 2024-07-31

Ej suppleanter

Vera Eriksson

Medlem:
2022-08-01 - 2024-07-31

Ej suppleanter

Mi Adolfsson

Medlem:
2022-08-01 - 2024-07-31

Ej suppleanter

Adam Lahtinen

Medlem:
2022-08-01 - 2024-07-31

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter