Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Kulturråd för Åbo Akademi redigerad %Y-01-17 kl. 09:39

Organization

Term:

Manager :

ÅA inrättar ett kulturråd som ska vara en grupp personal och studerande som beslutar om utdelning av ekonomiskt stöd till föreningar som ordnar kulturevenemang.

Stiftelsen för ÅA har beslutat att överföra en årlig summa för kulturlivet vid ÅA, främst tänkt för de större aktörerna inom kulturutbudet som körerna, men också andra föreningar och grupper inom kulturfältet. Bidrag kommer att kunna sökas 2-3 gånger per år och kulturrådet att besluta om utdelningen. Förutom två studentrepresentanter kommer representanter ur kulturämnenas personal att vara med i rådet. Verksamheten länkas till den nya samarbetsplattformen Kulturcampus Åbo.

Sök uppdraget som studentrepresentant i kulturrådet, du får vara med och besluta om understöden och utveckla en ny grupps arbete! Tidsgräns för ansökan är onsdag 26.1. kl. 23.59.

Skriv i ansökningen vad du studerar och i vilka föreningar du eventuellt själv är aktiv. Du får gärna också berätta varför just du skulle passa i gruppen eller varför du blev intresserad av att söka. Kårstyrelsen väljer de två studentrepresentanterna så att det blir en bredd i representationen och båda inte är jäviga gällande t.ex. samma förening.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter