Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Arbetsgrupp för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhetredigerad %Y-11-08 kl. 14:35

Organization

Term:

2017-11-01 - 2020-10-31

Manager :

Arbetsgruppen för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhet gör upp en utvärdering över studiemiljön på en fakultet i gången och gör uppföljningar över läget och hur rekommendationerna följts. I gruppen deltar representanter från studenthälsan, fyra studentrepresentanter, samt bl.a. studiepsykologen och arbetsskyddschefen från ÅA.

Arbetet inleddes med en utvärdering över hela ÅA i den förra mandatperioden.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter