Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Styrgrupp för Peppiredigerad %Y-10-16 kl. 16:32

Organization

Term:

2017-03-01 - 2018-12-31

Manager :

Styrgruppen för Peppi fastställer projektets projektplan samt följer med och övervakar förverkligandet av projektet och dess tidtabell. Styrgruppen stöder projektkoordinator och ger rekommendationer för hur olika situationer ska lösas. Styrgruppen utser också ÅA:s representanter i de regionala och nationella Peppi-arbetsgrupperna.

Styrgruppen har en studentrepresentant.

Peppi-projektet vid ÅA är nu i följande fas: - förnyande av studieregistret (bättre stöd av tvådelad examensstruktur, studerandes studieplan, studentkårsvy, m.m.) - strategi för och koordinering av kontinuerlig utveckling av Peppi-ekosystemets egenskaper - tidtabell och prioritering för ibruktagande av nya egenskaper, moduler och verktyg

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter