Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅAredigerad %Y-02-13 kl. 10:45

Organ

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA

Sökes

en ordinarie medlem, 2 suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2017-01-27

Ansökningstid

2017-01-27 - 2017-02-08

Verksamhetsperiod

2017-02-10 - 2018-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS styrelses möte 10.12.2017

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har redan en studentrepresentant men representationen utökas nu samt suppleant väljs för att garantera att studerande kan vara närvarande vid alla möten samt ha möjlighet att diskutera sinsemellan. Speciellt söker vi en studentrepresentant och en suppleant från FNT. Professor Mikaela Pörn fungerar som ordförande för gruppen. Hela gruppens sammansättning: https://www.abo.fi/personal/media/32132/rektorsbeslut22112016.pdf

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655