Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Styrgrupp för digitalisering vid ÅAredigerad %Y-01-04 kl. 16:00

Organ

Styrgrupp för digitalisering vid ÅA

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-11-29

Ansökningstid

2016-11-29 - 2016-12-14

Verksamhetsperiod

2017-01-01 - 2018-07-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS styrelses möte 16.12.2016

Styrgruppen ska:

1) Kartlägga och ge en överblick över alla digitaliseringsinitiativ som är på gång vid ÅA.

2) Uppgöra en lista över målsättningar och prioriteringen av dessa.

Styrgruppen som leds av vicerektor Niklas Sandler rapporterar regelbundet till rektors ledningsgrupp och rektor fattar beslut om när de olika projekten åtgärdas. Till frågeställningar som styrgruppen beaktar och tar ställning till hör bl.a. högskolornas profileringar och arbete i nätverk, användning av digitaliseringens alla möjligheter och hur man ska förbereda studeranden inom alla utbildningar för arbete i en digitaliserad värld.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655.