Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Åbo Akademis och ISS kundkommitté i Vasaredigerad %Y-01-15 kl. 13:29

Organization

Term:

Manager :

Enligt restaurangavtalet mellan Åbo Akademi och ISS skall avtalsparterna bilda en gemensam kundkommitté, där avtalsparterna och användargrupperna finns representerade, för att understöda verksamhetens utveckling.

För verksamheten är det viktigt att medlemmarna i rådet har visat intresse för att delta i arbetsgruppens arbete. Samtidigt bör en bred representation bland Åbo Akademi Vasas enheter eftersträvas.

De sittande studentrepresentanterna

Jonna Lindqvist

Medlem:
2016-02-01 - 2017-12-31

Ej suppleanter

Ursula Korpijärvi

Medlem:
2018-09-07 - 2020-05-31

Ej suppleanter

Emma Löfdahl

Medlem:
2018-09-07 - 2020-05-31

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter