Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Jämställdhetskommitténredigerad %Y-10-24 kl. 10:28

Organization

Term:

2022-01-01 - 2024-12-31

Manager :

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter.

De sittande studentrepresentanterna

Linn Gröndahl

Medlem:
2022-01-01 - 2024-12-31

Emma Löfdahl

Suppleant:
2022-01-01 - 2024-12-31

Professorerna

Universitetets representanter