Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)redigerad %Y-11-19 kl. 10:53

Organization

Term:

2018-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Stiftelsen Vasa studiebostäder har sedan 1972 varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har närmare 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler.
VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen består av medlemmar från bl.a. student- och studerandekårerna och Vasa stad.

Styrelsemedlemmarna väljs för två kalenderår åt gången. Styrelseposten är arvoderad.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter