Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärareredigerad %Y-09-14 kl. 09:12

Organization

Term:

2015-04-02 - 2016-12-31

Manager :

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och •fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter