Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärareredigerad %Y-09-14 kl. 09:12

Organization

Term:

2015-04-02 - 2016-12-31

Manager :

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och •fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

De sittande studentrepresentanterna

Thomas Hällund

Medlem:
2015-04-17 - 2016-12-31

Frida Hasselblatt

Suppleant:
2015-04-17 - 2016-12-31

Anna Nylund

Medlem:
2015-04-17 - 2016-12-31

Cecilia Björkqvist

Suppleant:
2015-04-17 - 2016-12-31

Ville Arponen

Medlem:
2018-05-04 - 2019-07-31

Ida Torsell

Suppleant:
2018-05-04 - 2019-07-31

Ville Arponen

Medlem:
2019-09-06 - 2021-07-31

Ida Torsell

Suppleant:
2019-09-06 - 2021-07-31

Julia Liewendahl

Medlem:
2019-09-06 - 2021-07-31

Marianna Forsell

Suppleant:
2019-09-06 - 2021-07-31

Thomas Hällund

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Ej suppleanter

Anna Nylund

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Ej suppleanter

Ej medlemmar

Hanna Sandberg

Suppleant:
2017-02-10 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Julia Liewendahl

Suppleant:
2017-02-10 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Marianna Forsell

Suppleant:
2018-10-12 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Marie Lövholm

Suppleant:
2020-09-30 - 2021-07-31

Professorerna

Universitetets representanter