Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Studerandeforum för Arbetsforumredigerad %Y-02-13 kl. 10:18

Organ

Studerandeforum för arbetsforum

Sökes

3 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2017-01-27

Ansökningstid

2017-01-27 - 2017-02-08

Verksamhetsperiod

2017-02-10 - 2018-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Kårstyrelsens möte 10.2..2017

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden samt två representanter från kårstyrelsen. Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 1-2 träffar per termin. Gruppen sysslar med utveckling av Arbetsforums verksamhet och service enligt studerandes behov.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter:

o Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster.

o Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande.

o Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha.

o Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655